Cardinal Francis Xavier Nguyen Van Thuan Foundation

ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC VÀ PHONG THÁNH CHO NGƯỜI TÔI TỚ CỦA THIÊN CHÚA

Phanxicô Xaviê NGUYỄN VĂN THUẬN

HỒNG Y CỦA HỘI THÁNH ROMA

Ngày 16 tháng 9 năm 2002, Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, Hồng y của Giáo hội Rôma, đã chết tại Rôma.

Vị Tôi Tớ Chúa này là một người có đức tin sâu xa vào Thiên Chúa và có lòng bác ái không giới hạn, là một vị dám can đảm rao giảng Tin Mừng của Chúa Kitô, đã là một chứng nhân đích thực của Niềm Hy Vọng, ngay cả trong những năm thật khó khăn trong khi thi hành sứ vụ linh mục và giám mục, thực hiện trong những đổ nát của chiến tranh tại Việt Nam, gồm cả 13 năm tù đầy, trong đó Lời Chúa đã chiếu sáng cuộc sống mà bên ngoài xem ra đúng là đêm tối, hoàn toàn sống trong cô lập, luôn làm tăng thêm sức mạnh của niềm hân hoan và hy vọng.

Với thời gian qua đi, danh thơm về sự thánh thiện tăng thêm mãi, và sau cùng có đơn xin bắt đầu mở án Phong Chân phước và Phong thánh cho Vị Tôi Tớ Chúa đây, và để thông báo cho Cộng đồng Giáo hội của Chúa biết, chúng tôi mời gọi tất cả mọi người và từng người tín hữu hãy thông báo trực tiếp hay chuyển tới Tòa Án Giáo phận của Tòa Giám Quản Rôma (ngụ tại Piazza S. Giovanni in Laterano, 6, 00184, ROMA, Italia), tất cả những tin tức, mà nhờ đó Tòa Án có thể tìm hiểu sâu xa những yếu tố thuận hay nghịch lại với danh thơm thánh thiện của Vị Tôi Tớ Chúa đây.

Ngoài ra, theo các định liệu của luật lệ hiện hành, cũng phải thu thập các tác phẩm viết của Ngài, chúng tôi truyền lệnh, qua Chỉ dụ này, tất cả những ai lưu giữ các tác phẩm này, phải mau mắn nộp cho Tòa Án trên đây bất cứ tác phẩm nào có được, mà Tôi Tớ Chúa đây được coi là tác giả, nếu chưa trao nộp cho Văn Phòng Cáo Thỉnh Viên vụ án.

Chúng tôi nhắc lại rằng với kiểu nói tác phẩm, không chỉ hiểu là những tác phẩm đã được in ấn và đã được thu thập lại, mà còn phải hiểu là những bản thảo, tập nhật ký, thư từ đủ loại và bất cứ một loại bản viết riêng tư nào của Tôi Tớ Chúa. Những ai muốn giữ lại bản chính, có thể trao nộp bản sao được thị thực hợp pháp.

Sau cùng, chúng tôi chỉ thị rằng, Chỉ dụ này, sẽ được treo nơi công cộng trong vòng hai tháng ở cửa của Tòa Giám Quản Rôma, và sẽ được công bố trong báo của Tòa Giám Quản “gRivista Diocesana”h của Giáo phận Rôma, và trên nhật báo “gL’fOsservatore Romano”h và nhật báo “gAvvenire”h.

Ban hành tại Rôma, từ trụ sở của Tòa Giám Quản, ngày 16-1-2009.

HỒNG Y AGOSTINO VALLINI

Giám Quản