Cardinal Francis Xavier Nguyen Van Thuan Foundation

Huy Hiệu của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

Cardinal Thuan Coat of Arms

Phương châm "Vui Mừng và Hy Vọng" của Đức Hồng Y Nguyễn-Văn Thuận lá tên của Mục vụ Pháp Lệnh.

Ngài chọn phương châm này không những vì trong trái tim ngài luôn có niềm vui và hy vọng trong mọi chuyện xảy ra đến ngài, nhưng cũng vì ngài muốn nói lên rằng: Ngài thấy giáo huấn của Vatican II chứng tỏ Giáo Hội đang trên đường tiến về một sự Đoàn Kết tối hậu, đó chính là vui mừng và hy vọng cho toàn thể nhân loại.

Huy hiệu của Đức Hồng Y có nền màu xanh dương với ngôi sao trắng tượng trưng cho Đức Trinh Nữ Maria (Sao Biển). Nổi bật trên màu xanh và ngôi sao là ba ngọn núi biểu tượng của aqua et arida, đại dương và lục địa. Ba ngọn núi còn là biểu trưng cho ba miền Viet Nam: Bắc, Trung, và Nam. Ba ngọn núi và biển cả cũng còn là Nha-Trang Việt Nam nằm dài bên Đại Tây Dương. Trong thời cổ đại aqua et arida nghĩa là vũ trụ toàn cầu; như thế cụm từ nói lên rằng Việt Nam không là một nước cô lập nhưng là một phần của thế giới.

Ngôi sao là Sao Biển (Stella Maris), tượng trưng của Đức Trinh Nữ Maria. Ngôi sao dẫn đường cho những con thuyền trong cuộc du hành từ đời này cho đến vĩnh cửu.

Mười khúc tre tượng trưng cho 10 điều răn. Tre là một biểu tượng Á Châu cho người quân tử hay siêu nhân. Tre gợi nhớ tới huy hiệu của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, khẩu hiệu của ông là "Tiết Trực Tâm Hư". Tre tượng trưng cho sự công chính, trong sạch và chân thành. Lõi của đốt tre thì rỗng như trái tim của một người không chất chứa sự ích kỷ, tham vọng, hay tham lam.

Sự hài hòa giữa nền (với những biểu tượng lấy từ thời cổ Roma và của Giáo Hội Hoàn Vũ) và khung của huy hiệu tượng trưng cho văn hóa Á Châu và những gía trị của gia đình Đức Hồng Y với phương châm đã tóm kết những giảng huấn của Đức Cố Hồng Y và cái nhìn của ngài về thế giới, Giáo Hội, đất nước Việt Nam, gia đình, và chính ngài.