Cardinal Francis Xavier Nguyen Van Thuan Foundation

Thập Đại Thành Công

3. Trạng thái Tâm hồn của tôi như thế nào?

Tôi phải sống ngày hôm nay như ngày cuối cùng của đời tôi

Mỗi giây phút tôi sống không bao giờ lặp lại; và không ai thay thế tôi để sống cuộc đời riêng tư, nhân cách có một không hai của tôi.

Tôi hoàn thành giá trị con người tôi trong khung cảnh của giây phút nầy, ngày hôm nay với những điều kiện hiện đang có; từng giây phút hiện tại đó tôi đưa cuộc sống Thần thánh của Thiên Chúa vào thời gian hiện tại của tôi; từng giây phút hiện tại tôi chuyển mỗi công việc nhỏ bé của tôi thành hành động của Thiên Chúa.

Tôi không chờ đợi trong ảo tưởng, nghĩ rằng rồi ra một ngày mai nào đó tôi sẽ thật sự bắt đầu sống, bắt đầu hoán cải, bắt đầu dấn thân...

Các tôn giáo đã cống hiến cho chúng ta câu châm ngôn:
"Hãy sống ngày hôm nay như ngày cuối đời mình", để chúng ta trở về cõi thực, canh tân nếp sống.

Mẹ Tê-rê-xa có lần đã phát biểu:
"Tôi dâng là nầy như là là đầu tiên, như là là cuối cùng và như là là độc nhất của đời tôi".

Thật vậy, nếu mình nhận thức được mỗi giây phút mình sống, mỗi cử chỉ, lời nói của mình là duy nhất, cuối cùng, thì cách cư xử mình sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu! Cuộc sống gia đình, bạn bè, sẽ tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.

Những căn bệnh ảo tưởng, đợi chờ lại là mối nguy cơ, luôn đe dọa nhân cách chúng ta. Ðể cảnh tĩnh nguy cơ của căn bệnh "ngày mai rồi sẽ tính" nầy, người ta thường kể cho nhau nghe câu chuyện ngụ ngôn sau đây:

Ngày kia Vua quỷ hỏi các quỷ cố vấn:

Làm thế nào để người trên trần thế sa đọa và thua mình?

Các cố vấn đề nghị nên phỉnh gạt người ta rằng không có Thiên Chúa, hoặc không có trừng phạt gì ở đời nầy và đời sau. Vua quỷ suy nghĩ và chê các ý kiến đó không hữu hiệu. Sau đó một hồi lâu, một quỷ nhỏ lại lên tiếng đề nghị: "Xin Vua quỷ cứ nói với họ là ngày giờ còn rộng, còn dài, hãy thư thả rồi sẽ tính".

Vua quỷ vội đứng dậy, vỗ tay khen hay:

Ðúng, mầy nói đúng, chỉ có cách nầy mới làm cho con người an tâm mà xa thần thánh và không lo sợ trừng phạt, bấy giờ ta sẽ mặc sức xúi dục chúng sa đọa theo ý của ta".

Người Thánh dùng Thời gian của mình thế nào?

Các thánh cũng sống trên quả đất nầy như con,
Các ngài cũng sống cùng thời gian với các người khác,
Ai cũng một ngày 24 giờ.
Ngày của các thánh không dài hơn một phút.
Các thánh không sống lâu hơn con,
Phanxicô Xaviê 46 tuổi,
Têrêxa Hài Ðồng 24 tuổi,
Rosa De Line 31 tuổi.
Nhưng thời gian của các thánh có một sự cô đọng,
một tỉ trọng đặc biệt,
vì nó có giá trị đời đời, nó có tính trường cửu.
Con có thể sánh một nông dân, một công nhân,
một giờ lao động của họ đáng giá 1,000 đồng, 1,500 đồng, 3,000 đồng...
Nhưng một nhà kinh tế, kỷ nghệ, tài chánh,
có khi một phút của họ, một quyết định đáng giá bạc triệu, bạc tỷ.
Chúa hành động trong các thánh, các thánh cộng tác với Chúa.
Một giờ làm việc của Chúa là vô giá!
Sự thánh thiện được xây dựng trong giây phút hiện tại.
Không ai có thể nên Thánh lui cho quá khứ.
Cũng không ai có thể nên Thánh trước cho tương lai.
Vì thế mà vị Thánh sử dụng phút hiện tại.
Mỗi giây phút, không bỏ lỡ phút nào, để đáp lại tình yêu Chúa với tất cả tâm hồn.
Vị Thánh sống trong hiện tại trong một đại dương bình an vô hạn,
Vì Ngài đã sống trong sự đời đời.
Mà đời đời là một hiện tại vĩnh cửu.